Kuriu idėjas ir jas

paverčiu realybe.

Matomai esu tam, kad kurčiau.

Trumpas pasakojimas apie mane. #74